Rekisterinpitäjä

Nimi: Rovamatto Oy
Y-tunnus: 2124891-0
Osoite: PL 6, Ahjotie 7, 96101 ROVANIEMI
Puhelin: 016 319 275
Sähköposti:
info@rovamatto.fi

Rekisteröidyt henkilöt

Emme pyri keräämään mitään muita henkilötietoja kuin niitä, joita itse lähetät meille verkkosivustolla olevien tilaus- ja yhteydenottolomakkeiden kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

  • Valintojesi (esimerkiksi kielivalinta) muistaminen
  • Yhteydenottopyynt√∂√∂si vastaaminen
  • Tilastolliset tarkoitukset, verkkosivuston kehitt√§minen ja hallinnointi, Google Analytics-palvelun k√§ytt√∂. N√§m√§ tiedot eiv√§t yleisesti mahdollista meille henkil√∂n tunnistamista, emmek√§ pyri verkkosivustolla k√§yvien henkil√∂iden tunnistamiseen.

Henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:

  • K√§vij√§n meille yhteydenottopyynt√∂lomakkeella antamat yhteystiedot
  • Silt√§ osin kuin poikkeuksellisesti meill√§ on mahdollisuus yhdist√§√§ n√§m√§ tiedot henkil√∂tietoon: tiedot laitteestasi, IP-osoitteestasi, k√§ytt√∂j√§rjestelm√§st√§si, selaimestasi ja k√§ytt√∂historiastasi tilastollisia kehitystarkoituksia varten. Tietoja k√§sitell√§√§n ainoastaan silloin ja siin√§ m√§√§rin kuin se on tarpeellista em. k√§ytt√∂tarkoitusta varten.

Käsittelyn oikeusperuste

  • Yhteystietolomakkeella ker√§tty tieto: k√§sittely on tarpeellista tehd√§ksemme pyyt√§m√§si toimenpiteet ennen kuin mahdollisesti ryhdymme sopimussuhteeseen kanssasi
  • Verkkosivuston analytiikkadata: k√§sittely on tarpeellista, jotta voimme kehitt√§√§ ja yll√§pit√§√§ verkkosivustoa ja ymm√§rt√§√§, mill√§ tavalla ja miten paljon verkkosivustoamme selataan.

Tietolähteet

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Keräämme myös tietoja evästeiden avulla. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta helppokäyttöisemmän käyttäjillemme, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat verkkosivustollamme (esimerkiksi kielen valinta). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Eväste mahdollistaa laitteesi tunnistamisen. Voit kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä ja poistaa nykyiset evästeet muokkaamalla selaimesi evästeitä koskevia asetuksia.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisterinpitäjän palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tämä koskee vain edellä mainittua tilastollista dataa. Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja emme luovuta eteenpäin. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada rekisterinpit√§j√§lt√§ vahvistus siit√§, k√§sitteleek√∂ se rekister√∂ity√§ koskevia henkil√∂tietoja, ja jos k√§sittelee, oikeus saada p√§√§sy henkil√∂tietoihin.
  • Oikeus pyyt√§√§ rekisterinpit√§j√§lt√§ rekister√∂ity√§ koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sek√§ tietyiss√§ tapauksissa oikeus vaatia henkil√∂tietojen k√§sittelyn rajoittamista tai vastustaa henkil√∂tietojen k√§sittely√§.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta www.tietosuoja.fi